BERITA TERKINI > SARANA PRASARANA

 
 

SARANA PRASARANA

 

SARANA PRASARANA SMP NEGERI 178

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO

NAMA RUANG

JUMLAH

 1.

Ruang Belajar

23 Ruang

 2.

Ruang Guru

  1 Ruang

 3.

Ruang Kepala Sekolah  

  1 Ruang

 4.

Ruang Wakil Kepala Sekolah         

  3 Ruang

 5.

Ruang Staff

  1 Ruang

 6.

Ruang Tata Usaha

  1 Ruang

 7.

Ruang Perpustakaan

  1 Ruang

 8.

Ruang UKS   

  1 Ruang

 9.

Ruang BK

  1 Ruang

 10.

Ruang Laboratorium IPA

  1 Ruang

 11.

Ruang Laboratorium Komputer

  1 Ruang

 12.

Ruang Ibadah (Masjid Al-Fath)

  1 Masjid

 13.

Ruang  Agama Kristen       

  1 Ruang

14.

Ruang Koperasi

  1 Ruang

 15.

Ruang Ganti           

  1 Ruang

 16.

Ruang OSIS

  1 Ruang

 17.

Ruang Ganti Olah Raga(Pa/Pi)

  2 Ruang

 18.

Kantin

  7 Ruang

 19.

Toilet (WC) dari Total 4 Lantai

  8 Ruang


                                          Jakarta, 15 Juli 2019

                                              Kepala SMP Negeri 178 Jakarta

 


                                                                    TTD

                                                      Dra. Hj. ERNI SASMITA

                                                     NIP. 196004011993032007

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update terakhir: April 26. 2020 12:23:52
 

 

.:: Website SMP Negeri 178 Jakarta::.

x